ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HDRI Thailand

bg_10.jpg

ศาสตร์ลัดแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการ ปี 2015 เพื่อนำองค์กรสู่ธุรกิจแห่งโลกสากล

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“ปัจจุบันและอนาคต โลกจะแข่งขันกันด้วยทรัพยากรทางปัญญาของบุคคล”

bg_10.jpg

องค์กรต้องปรับกลยุทธ์เพื่อการได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

"องค์กรต้องค้นหา อนาคตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อวางแผนป้องกันและการคาดคะเนสู่อนาคต"

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

bg_10.jpg

องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ควบคู่ ไปกับ การพัฒนาระบบงาน

HRDI Thailand

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ( HPO) “คุณภาพของคน คือ คุณภาพของงาน”

bg_10.jpg

HRDI Thailand

การพัฒนาคุณภาพคน ที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ

โดยพัฒนาศักยภาพทางความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรม ทำได้จริง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อสร้างความรักและความผูกพันต่อองค์กร และสร้างผู้นำแห่งยุค AEC

นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน

  • In-House Training

In-house-Training-1In-House Training

“สร้างคุณภาพคนเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

นวัตกรรมทางความคิดของผู้นำยุด AEC การคิดแบบต่าง ๆ และการบูรณาการทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ

การคิดแบบการคาดคะเนสู่อนาคต (Foresight) การบริหารองค์กร ที่มีประสิทธิผลสูง (HPO)

อ่านต่อ

บรรยากาศการอบรม

In-House Training

หลักสูตรของเอกชน
องค์กรเอกชน ที่จัดอบรม
หลักสูตรราชการ
องค์กรภาครัฐที่จัดอบรม

วิทยากร

ศาสตราภิชาน เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D
ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D- ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รศ.ดร. สุพจน์   บุญวิเศษ
รศ.ดร. สุพจน์ บุญวิเศษ- รองประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI),เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริหารโรงแรม
อาจารย์ สุภัครศิริ  ยุทธิวัจน์
อาจารย์ สุภัครศิริ ยุทธิวัจน์- กรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล
อาจารย์จารุนันท์ อิทธิอาวัจกุล- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์สุวลักษณ์  เนาวรัตน์
อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์- อาจารย์สุวลักษณ์ เนาวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นิทัศน์   เยี่ยมรักชาติ
อาจารย์นิทัศน์ เยี่ยมรักชาติ- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์วชิรพงศ์  สดีวงศ์พศิน
อาจารย์วชิรพงศ์ สดีวงศ์พศิน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการจัดการ
อาจารย์นัสสรา  หงษ์ร่อน
อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน- ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย
อาจารย์จิรันดร สุทธิช่วย- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่
อาจารย์สิริกาญจน์  หลี่
อาจารย์สิริกาญจน์ หลี่- ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและการตลาด ,ที่ปรึกษาการวางแผนระบบภาษี
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์
อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา(Happy workplace)ในองค์กรยุคใหม่
อาจารย์อภิชัย  เกรียงเม็งโคตร
อาจารย์อภิชัย เกรียงเม็งโคตร- ผู้เชี่ยวชาญด้าน TeamWork
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย
อาจารย์ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กันยายน 2015
พฤ อา
« ก.พ.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930